logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

از خواندن تا فهمیدن

از خواندن تا فهمیدن

مطالعه زیاد نمی‌تواند باعث آموزش و یادگیری حرفه‌ای شود و باید کارهای بیشتری برای فهمیدن انجام دهیم

با پیرمردها بحث نکنید

با پیرمردها بحث نکنید

بحث علمی با جر و بحث کردن با دیگران تفاوت دارد. مجادله کردن موجب لجبازی طرفین می‌شود ولی با یاد گرفتن اصول گفتگو بحث‌هایی شیرین و ارزشمند خواهیم داشت که باعث رشد ما می‌شوند.

کتاب دست دو

دانشجوی کتاب‌خوان

با گران شدن کتاب و جزوه یکی از راه‌های مدیریت هزینه‌های زندگی دانشجویی تهیه کتاب دست دو است و راه‌کارهای دیگری که در این زمینه وجود دارد را هر دانشجویی باید بداند.

معضل ترم اولی بودن

دانشجوی ترم اولی

نکاتی که یک ترم اولی باید رعایت کند تا در مسیر دانشگاه با موفقیت درس بخواند را اینجا ببینید…

Skip to content