logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

روز قلم، روز نوشتن

روز قلم، روز نوشتن

۱۴ تیرماه به نام روز قلم نام‌گذاری شده است. روز مهمی که باید به خوبی به آن پرداخت

موفقیت تک بعدی

مسیر یک طرفه

موفقیت تک بعدی چیز خوبی نیست. بر خلاف داشتن واژه موفقیت در آن کاستی عمیقی نهفته است…

اطلاعات زدگی و ماری‌جوآنا

مصرف‌کنندهٔ ماری جوآنا

اطلاعات زدگی و ماری جو آنا دو مقوله ظاهرا نامرتبط ولی کاملا مرتبط هستند که دانستن ارتباط آن‌ها نکته مهمی به شما خواهد آموخت…

Skip to content