logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

موفقیت در کار در شرایط بی‌پولی

شرایط سخت کاری

موفقیت در کار همیشه در شرایطی که اوضاع مساعد نیست و کار خوبی پیدا نمی‌شود و پول خوبی هم درنمی‌آید آسان نیست. ولی با این استراتژی‌ها می‌توانید به تدریج به موفقیت در کار برسید.

بهترین روش کاریابی

کاریابی مشکل است

کاریابی از طریق موسسات یا سایت‌ها دیگر کارآیی ندارد و باید روش‌های حرفه‌ای‌تر را دنبال کنیم.

مدیریت مالی

مدیریت مالی

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که بیشتر دانشجویان حتی در رشته‌های مالی از نظر سواد مالی و عملکرد مدیریت مالی فردی بسیار ضعیف هستند. به عنوان یک دانشجو دیگر وقتش است که کارها را به شیوه درستش انجام دهید. پس اگر تا حالا اقدام نکردید، یک حساب بانکی، کارت عابر بانک، اینترنت بانک و همراه بانک را لازم دارید.

Skip to content