logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

ترم اول با هدف ارشد

سوال کی برای ارشد بخوانیم

بهترین زمان برای شروع مطالعه کنکور کارشناسی ارشد بر خلاف نظر بسیاری، ترم اول کارشناسی است

روش اصولی انتخاب رشته

انتخاب رشته

انتخاب رشته یک فرآیند تخصصی است که رازهای کلیدی آن را مشاورین کنکور به شما نمی‌گویند

معمای انتخاب رشته

شاخص انتخاب رشته

پس از آنکه رشته را انتخاب کردید و وارد دانشگاه شدید، یکی از بدترین جملات برای خراب کردن روحیه این افسانه تکراری است که این رشته آینده ندارد! معتقدم رشتهٔ بدون آینده وجود ندارد. بلکه آدم بدون آینده وجود دارد! اگر فعالیت نکنید و سرخورده و مایوس باشید به هیچ جا نخواهید رسید. اما هدفمند و انگیزه‌مند بودن باعث می‌شود رشته شما آینده پیدا کند.

Skip to content