logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

قانون پارکینسون و ساعت شنی زمان

قانون پارکینسون و ساعت شنی زمان

قانون پارکینسون یک قانون مفید برای مدیریت و برنامه‌ریزی است که کمک می‌کند کارآیی بهتری در استفاده از زمان داشته باشیم. ولی استفاده از آن تبعات منفی در زندگی خصوصی ایجاد می‌کند که باید مراقب آن باشیم.

تعطیلی و کلم‌قمری

کلم‌قمری

وقتی روز تعطیل هم به خاطر کارهای عقب‌مانده زهر آدم می‌شود و می‌روی سراغ آشپزی…

Skip to content