پرنده زیبا

هوش مصنوعی با طراحی شخصی

خاطرات امروز ترکیبی شد از چند کشف هوش مصنوعی، دردسرهای آخر ماه رمضان و نکاتی برای حرفه‌ای بودن.