logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

لپتاپ دانشجویی یا گوشی؟

انتخاب بین لپتاپ و گوشی

انتخاب بین لپتاپ و گوشی برای دانشجویان گزینه آسانی نیست به ویژه اگر بودجه محدود باشد باید دقت کرد

Skip to content