ازدواج دانشجویی

عشق و عاشقی در دوران دانشجویی

ازدواج دانشجویی در ماهیت کلی آن خوب است. ولی آیا به عملکرد تحصیلی لطمه نمی‌زند؟ برای همین ازدواج دانشجویی باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد.