کارگاه تایپ سریع

تایپ ده انگشتی در سی و سه سوت

مهارت تایپ ده انگشتی را باید در دوران تسلط رایانه‌ها بر زندگی انسان‌ها بسیار جدی گرفت.