لوگوی دانشجویانه

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 
وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
$ثبت‌نام

کارگاه رفتارشناسی دیسک

در کارگاه رفتارشناسی دیسک می‌توانید با مبانی رفتارشناسی آشنا شوید و با استفاده از آزمون بین‌المللی دیسک (نسخه معتبر) و با کمک مشاور به خوبی از مؤلفه‌های رفتارشناسی خود آگاه شوید.

همچنین امکان ضبط فیلم مصاحبه با مشاور برای علاقمندان اضافه شده است.

مؤلفه‌های دیسک و طیف رفتاری آن
اسکرول به بالا