logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

کارگاه مجازی صبح سپید و رویای شبانه

کارگاه صبح سپید و رویای شبانه

در عصر حاضر، دیر خوابیدن و دیر از خواب بیدار شدن به معضلی اجتماعی تبدیل شده است. افراد بسیاری در جامعه تا نیمه‌شب بیدار هستند و به طور طبیعی نمی‌توانند صبح زود از جا برخیزند و تا ساعاتی از روز را با گیجی و آشفتگی سپری می‌کنند. این سبک زندگی وحشتناکی است که در اثر […]

Skip to content