logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

۴۱) چیپس

۶ اردیبهشت سالی با گردنی دردناک

امروز هم باید بقیه تایپ‌های سفارش را انجام می‌دادم. با تجربهٔ دیروز معلوم بود که مبتدی هستم و این طوری راه به جایی نمی‌برم. پس صبح زود بلند شدم و قبل از صبحانه مشغول کار شدم. مامان هم سری به اتاقم زد و گفت اوغور بخیر. بعد از رفتن سارا دیگه صبح زود بیدار نمی‌شدی. یک نیشخندی هم توی کلامش بود.
   گفتم آره باز هم تقصیر سارای شماست. یک پروژه کاری فرستاده باید ۲ روزه تموم بشه. نصف کمترش دیروز تموم شد باید جمعش کنم.
   مامان هم کیف کرد که پسرش کاری شده و رفت پایین. شنیدم صدای غرغر بابا میاد و با مامان یک حرفایی می‌زنند ولی متوجه مفهومش نمی‌شدم. ناگهان دیدم مامان با سینی صبحانه اومد تو اتاقم و قربون صدقه‌ام رفت که مامان بیا امروز کار داری برات صبحانه آوردم. یک کیفی کردما. این ادا اطوارها تو خونهٔ ما با تربیت ارتشی بابا جایی نداشت. اینجا بود که فهمیدم پایین هم بابا داشته نق می‌زده ولی مامان گوش نداده. اینم یک مزیت برای کار کردن من.

دوره دانشجوی برتر

بالاخره تا ۷ شب تمومش کردم. اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر انرژی ازم بگیره. یک مروری هم کردم دیدم ظاهرا بی‌غلطه و فایل را در گروه ارسال کردم و نوشتم:

Me: It is my file [1]
(این فایل منه)
Morad: Tnk u [2]

دیدم متوجه نمی‌شوم و در گوگل ترنسلیت هم ترجمه ندارد. پس پرسیدم:

Me: What is it?

ولی جوابش یکم ضایع کننده بود

Morad: Tnk u == Thank You

دیدم خیلی ساده بود ولی متوجه نشده بودم. سارا هم از راه رسید.

توضیحات این مبحث:

========================
[۱] It is my file: این فایل من است
File: فایل، سند
========================
[۲] Tnk u: مخفف غیررسمی Thank You که در پیامک و شبکه‌های اجتماعی مرسوم شد.
========================
[۳] Ty: مخفف غیررسمی Thank You (کاربرد: پیامک و شبکه‌های اجتماعی)
========================

تلفظ واژگان این مبحث

تلفظ آمریکن:

تلفظ بریتیش:

Skip to content