logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

۳۰ اردیبهشت سالی برای تدریس زبان مادری

امروز با Simon کلاس Teaching Farsi (آموزش فارسی) داشتم. ساعت ۸ A.M. به وقت ما و تقریبا ۸:۳۰ P.M. به وقت Simon تنظیم شده بود. پس هشت صبح مثل بچهٔ خوب نشستم پای سیستم و کار شروع شد.

Me: سلام سیمون. امروز حالت چطوره؟

Simon: سلام سعید. حالم خوبه. امروز یعنی چه؟

Me: امروز = Today

Me: How are you today? = امروز حالت چطوره؟

Simon: خیلی خوب هستم. خوشحالم تو را می‌بینم

Me: It is better to say: [1]

(بهتره بگی)

Me: خوشحالم می‌بینمت

Me: یا

Me: از این که می‌بینمت خوشحالم

Simon: Please say them in voice also [2]

(لطفا این‌ها را به صورت صوت هم بگو)

دیدم راست میگه بنده خدا. همین که می‌تونه فارسی تایپ کنه و دو سه کلمه بلده هم غنیمتی است برای من که یک مدرس مبتدی هستم. نباید انتظار داشته باشم متن فارسی را بدون اشکال بتواند بخواند. پس فوری با Voice Recorder [۳] گوشی جملات را به فارسی گفتم و فرستادم. ولی باز هم مشکلی وجود داشت که Simon به آن اشاره کرد

Simon: Please say each statement in separate voice [4]

(لطفا هر عبارت را در یک صوت جداگانه بگو)

دیدم باز هم راست میگه و هر جمله را جداگانه نوشتم و Voice آن راهم بعد از آن ارسال کردم که بتواند مطابقت بدهد. ظاهرا خیلی خوشحال شد چون نوشت

Simon: Thank you Saeed.

Simon: This format is very useful [5]

(این قالب خیلی مفید است)

امروز چند جملهٔ سادهٔ دیگر با Simon کار کردم و با همین روش ارسال Voice هم تلفظ‌ها را فرستادم و خوشبختانه خیلی راضی بود. ولی نگرانم که به این روش نتوانم بیشتر ادامه دهم. برای آموزش دستور زبان فارسی هیچ ایده‌ای ندارم و این همه اصطلاحات کاربردی که در فارسی داریم هم قطعا کارم را مشکل خواهد کرد. ولی ناچارم همین طور قدم به قدم بروم جلو تا ببینم چه خواهد شد.

دیدم فکرم به جایی نمی‌رسد و رفتم به گروه SMS ببینم سارا و مراد چه می‌گویند.

Me: Hi SMS group

Me: بچه‌ها جلسهٔ امروز با سیمون هم برگزار شد

Me: ولی نگرانم که در جلسات بعدی چه کار کنم. اصطلاحات فارسی زیادند و دستور زبان هم نمی‌دونم چطور درس بدم

Morad: You must teach grammar later [6]

(تو باید بعدا دستور زبان درس بدی)

Morad: First focus on conventional statements [7]

(ابتدا بر عبارت‌های متداول تمرکز کن)

Sara: Imagine a day from beginning to late night [8]

(یک روز را از اول تا آخر شب تصور کن)

Me: اوه چقدر انگلیسی می‌نویسید بابا

Me: ولی فکر بدی نیست

Me: تصور کنم یک روز شروع شده و برای مثلا یک روز جمله در بیارم

Me: به احتمال زیاد کاربردی از آب در میاد

Morad: Yes, it is.

Sara: بالاخره باید انگلیسی بنویسیم که یاد بگیری دیگه

Morad: کاکو دارومت برو نترس

Sara: مو یم همی طور

با خودم گفتم باز مسخره‌بازی شروع شد و محترمانه جواب ندادم و رفتم پی کارم.

با خودم که مرور می‌کنم می‌بینم امسال عجب سالی شد. اصلا فکرش را نمی‌کردم وارد داستان یادگیری زبان بشم. فکر نمی‌کردم کار گیر بیارم که مبتنی بر زبان باشه. فکر نمی‌کردم این طوری گروه تشکیل بشه و اصلا فکر نمی‌کردم به تدریس زبان اونم به یک خارجی برسم.

ولی از این چالش‌ها خوشحالم. گر چه اذیتم می‌کنه و انگاری همهٔ کارهایم رنگ و بوی زبان گرفته ولی به نظرم میاد تو همین دو ماه خیلی چیز یاد گرفتم که اگر خودم برنامه‌ریزی می‌کردم شاید حالا حالاها به فکرش نمی‌افتادم.

توضیحات این درس

=====================

[۱] It is better to say: بهتر است بگویی

=====================

[۲] Please say them in voice also: لطفا این‌ها را به صورت صوت هم بگو

=====================

[۳] Voice Recorder: ضبط صوت، ابزار ضبط صدا

Recorder: ضبط کننده، ابزاری که محتوای صوتی یا ویدیویی را ضبط می‌کند

=====================

[۴] Please say each statement in separate voice: لطفا هر عبارت را در یک صوت جداگانه بگو

Each: هر یک

Statement: عبارت، گفته، بیانیه

Separate: مجزا، جداگانه

=====================

[۵] This format is very useful: این قالب خیلی مفید است

Format: قالب

=====================

[۶] You must teach grammar later: تو باید بعدا دستور زبان درس بدهی.

Grammar: دستور زبان، گرامر

=====================

[۷] First focus on conventional statements: ابتدا بر عبارت‌های متداول تمرکز کن

Focus: مرکز، کانون، متمرکز کردن

Conventional: متداول، معمول

=====================

[۸] Imagine a day from beginning to late night: یک روز را از اول تا آخر شب تصور کن

Imagine: تصور کن، تصور کنید.

Beginning: ابتدا، شروع، آغاز

تلفظ‌های این درس

تلفظ آمریکن

تلفظ بریتیش

Skip to content