کار با گوشی در ویندوز

کار با گوشی در ویندوز

در هنگام کار با رایانه، گوشی می‌تواند یک عامل مزاحم باشد. برای رفع این مشکل راه‌کارهایی وجود دارد.