logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

کار با گوشی در ویندوز

کار با گوشی در ویندوز

در هنگام کار با رایانه، گوشی می‌تواند یک عامل مزاحم باشد. برای رفع این مشکل راه‌کارهایی وجود دارد.

Skip to content