logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

ترم اول با هدف ارشد

سوال کی برای ارشد بخوانیم

بهترین زمان برای شروع مطالعه کنکور کارشناسی ارشد بر خلاف نظر بسیاری، ترم اول کارشناسی است

Skip to content