تاسیس استارتاپ شکست خورده

رازهای عدم تاسیس یک استارتاپ شکست خورده

رازهای تاسیس نکردن یک استارتاپ را باید بدانید تا از شکست خوردن مثل بسیاری از استارتاپ‌های دنیا بگریزید.