logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

چپ‌دست‌های متفاوت

هنر برای چپ‌دست‌ها

افراد چپ‌دست دارای توانمندی‌های متفاوتی با افراد راست‌دست هستند که آن‌ها را متمایز می‌کند…

Skip to content