logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

گشتم نبود، نگرد نیست

تمرین در پارک ملت مشهد

خاطراتی مرکب از دندان‌پزشکی، آزمون استخدامی، پست، چای سبز، بستهٔ اینترنت و باز هم Chat GPT…

Skip to content