تمرین در پارک ملت مشهد

گشتم نبود، نگرد نیست

خاطراتی مرکب از دندان‌پزشکی، آزمون استخدامی، پست، چای سبز، بستهٔ اینترنت و باز هم Chat GPT…