انتخاب یک حالت چیدمان پنجره

تنظیم سریع پنجره‌ها در ویندوز ۱۱

در ویندوز ۱۱ می‌توانید به سرعت چیدمان پنجره‌های همزمان باز را به دلخواه مشخص کنید…