مسابقه کتاب‌خوانی بهار ۹۹ آغاز به کار کرد

در بهار ۹۹ اولین مسابقه کتاب‌خوانی دانشجویانه فعال شد