مراقبه یا خلوت‌گزینی

مراقبه یا خلوت‌گزینی؟

مزایای خلوت‌گزینی علمی بسیارند و با دانستن آن‌ها بهتر می‌فهمید چرا اینقدر بر ضرورت مراقبه تأکید شده است…