شاخص رمضان

ترفندهای دانشجویی برای ماه رمضان

زندگی و دردسرهای دانشجویان در ماه رمضان چیزی نیست که بتوان راحت از کنار آن گذشت…