logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

از درد دندان دلکم

رهگیری مرسوله پستی

بلاگ پست جدیدم پر است از درد دندان و تصادف و سیستم‌سازی و تلاش مجدانه…

Skip to content