حسنی یوسف قدیم

آخیش بالاخره آرامش

بالاخره دفتر کار خانگی آماده شد و حالا باید کلی عقب‌افتادگی را جبران کنم…