logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

فلسفهٔ شخصی داری؟

فلسفهٔ شخصی داری؟

فلسفهٔ شخصی از مفاهیمی است که همهٔ انسان‌ها با آن درگیر هستند و یک مدل شخصی از آن دارند…

Skip to content