صفر شدن شمارنده دولینگو

بهترین روش کار طولانی

یاد گرفتم چطور بهتر زمانم را در دفتر کار استفاده کنم و انرژی کمتری هدر بدهم…