گل‌های کاکتوس

اینترنت نفتی

خاطرات امروز ترکیبی بودند از گل و گیاه، غذای نذری، اینترنت، خواب‌آلودگی و پایان‌نامه …