خبر انتشار کتاب «رازهای تبدیل کرم خاکی به اژدها» در ایسنا خراسان جنوبی

{ دسته‌بندی: اخبار }

خبرگزاری ایسنا خراسان جنوبی، خبر انتشار کتاب رازهای تبدیل کرم خاکی به اژدها را منتشر کرد. این کتاب با هدف آموزش سبک زندگی دانشجویی موفق و همراه با برنامه درازمدت توانمندسازی تدوین شده است.

لینک انتشار خبر در سایت ایسنا:

http://birjand.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=40063

error: محتوا محافظت شده است