انتخاب زمان مشاوره

مصاحبه با اعضا

نکته مهم: لطفا فقط مواردی که عبارت «خالی» را در برابر ساعت مشاوره دارد، انتخاب کنید 

سپس زمان مناسب را به پشتیبان اطلاع دهید

شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

ساعت ۶ تا ۷: خالی

ساعت ۱۰ تا ۱۱: خالی

ساعت ۱۱ تا ۱۲: رزرو شده

ساعت ۱۶ تا ۱۷: خالی

ساعت ۱۸ تا ۲۰: رزرو شده

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷

ساعت ۶ تا ۷: خالی

ساعت ۱۰ تا ۱۱: خالی

ساعت ۱۱ تا ۱۲: رزرو شده

ساعت ۱۶ تا ۱۷: خالی

ساعت ۱۸ تا ۱۹: خالی

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

ساعت ۶ تا ۷: خالی

ساعت ۱۰ تا ۱۱: خالی

ساعت ۱۱ تا ۱۲: رزرو شده

ساعت ۱۶ تا ۱۷: کلاس

ساعت ۱۸ تا ۲۰: رزرو شده

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲

ساعت ۶ تا ۷: خالی

ساعت ۱۰ تا ۱۱: کلاس

ساعت ۱۱ تا ۱۲: رزرو شده

ساعت ۱۶ تا ۱۷: کلاس

ساعت ۱۸ تا ۱۹: کلاس

چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

ساعت ۶ تا ۷: خالی

ساعت ۱۰ تا ۱۱: خالی

ساعت ۱۱ تا ۱۲: رزرو شده

ساعت ۱۶ تا ۱۷: کلاس

ساعت ۱۸ تا ۲۰: رزرو شده

ساعت ۲۰ تا ۲۱:‌ خالی

WeCreativez WhatsApp Support
گفتگوی آنلاین با پشتیبان در واتساپ
👋 با پشتیبان در واتساپ صحبت کنید
اسکرول به بالا