کار تیمی را چقدر بلدید؟

کار تیمی را چقدر بلدید؟

خانه گروه‌های دانشجویی مقالات خبر فروشگاه درخواست همکاری نام‌نویسی درباره ما درباره عمار محمدی آلاشلو { نویسنده: عمار محمدی آلاشلو | موضوع: کار گروهی } کار تیمی خیلی مهم است. اما در این زمینه آموزشی وجود دارد؟ در دانشگاه می‌توان گفت مطلقا خیر! یعنی دانشجویان ما فقط با...
error: محتوا محافظت شده است