معرفی: عمار محمدی آلاشلو

عمار محمدی آلاشلو، نویسنده، کارآفرین و طراح و بنیان‌گذار دانشجویانه است.