logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

راه طلایی دانشگاه

در این ویدیو نکات کلیدی مهم برای دانشجویان سال اولی برای موفقیت در دانشگاه طرح شده است…

Skip to content