logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

کرونا و بی‌برنامگی

مشکل در تصمیم‌گیری

کرونا و بی‌برنامگی دانشجویان در ایام اوج این ویروس دردسر زیادی برای همه درست کرده است.

Skip to content