logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

کارجوی کارفرماپسند

مصاحبه استخدامی شکست خورده

کارجویان از نقطه‌نظرات کارفرمایان بی‌اطلاع هستند و در مصاحبه‌های شغلی با نگاه سطحی و رفتار ناشیانه باعث استخدام نشدن خود می‌شوند

واقعیت‌های تلخ

قضاوت دربارهٔ خود

نگاه کردن به مهارت‌های فردی با دید واقع‌بینانه گاهی نتایج تلخی دارد ولی بهتر از این است که در خودفریبی درازمدت باقی بمانیم و از جامعه عقب بیفتیم

Skip to content