logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

ارزش اطلاعات یک دانشجو

افزایش تدریجی اطلاعات

دانشجویان نمی‌دانند چه زمانی به تخصص کافی رسیده‌اند و در انتظار برای آن وقت را تلف می‌کنند

Skip to content