logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

موفقیت در کار در شرایط بی‌پولی

شرایط سخت کاری

موفقیت در کار همیشه در شرایطی که اوضاع مساعد نیست و کار خوبی پیدا نمی‌شود و پول خوبی هم درنمی‌آید آسان نیست. ولی با این استراتژی‌ها می‌توانید به تدریج به موفقیت در کار برسید.

تخم طلای گندیده

مرغ تخم طلا

همه به دنبال فرصت‌های طلایی یا تخم طلا هستند ولی با پیگیری کردن فرصت‌ها به شکل اصولی و درست می‌توانیم به نتیجه برسیم. اگر حرفه‌ای عمل نکنیم، بهترین فرصت‌ها هم به راحتی از دست می‌روند.

Skip to content