logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

فشار کاری بیشتر می‌شود

حکم قهرمانی پسرجان

شنبه نسبتا روز موفقی بود. پرکار بودم و در مجموع رضایت‌بخش بود. صبح به کارهای نوشتنی گذشت و ساماندهی محتوا برای سامانهٔ مشکات دانشگاه آزاد مشهد. یک سری محتوا هم برای مسئولش فرستادم که نوشت این محتوا خیلی زیاده و من نمی‌رسم بارگذاری کنم. باید یکی استخدام کنیم برای کار شما. نوشتم خب خودم را […]

Skip to content