logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

استعداد خاص

تصویر شاخص

بسیاری از افراد، نمی‌دانند استعداد خاص آن‌ها چیست. بیشتر افراد در چند زمینه دارای توانایی هستند، اما استعداد خاص با آن متفاوت است. زیرا کسانی که هدف‌گذاری زندگی خود را با استعداد خاص خود هماهنگ می‌کنند، به انرژی بی‌پایانی دست می‌یابند که موفقیت درازمدت آن‌ها را تضمین می‌کند.

چلچراغ آرزوها

تصویر شاخص

از ابتدای ورود به دانشگاه معمولا دانشجویان آرزو دارند به بسیاری دستاوردها برسند اما با اولین مشکلاتی که در دانشگاه پیش رویشان قرار می‌گیرد گویی برق می‌رود و این چلچراغ آرزوها خاموش می‌شود.

برای پول، وجدان یا احساس؟

تصویرشاخص

انگیزه‌های اصلی ما انسان‌ها پولی یا وجدانی یا احساسی هستند. گاهی فقط برای خوش آمد خودمان کاری می‌کنیم. مثل خوردن کیک شکلاتی وقتی می‌دانیم اضافه وزن‌مان را بدتر می‌کند، که تصمیمی احساسی است. مثل بخشیدن چیزی به دیگری وقتی لازمش داریم، که تصمیمی وجدانی است. و در آخر مثل کار کردن که انگیزه آن نوعا پولی است.
معمولا دانشجویان انگیزه پولی را بیشتر دنبال می‌کنند. حاضرند ساعت‌ها برای چندرغاز تایپ کنند، تحقیق کنند، پرسشنامه پر کنند، برنامه بنویسند، اعلامیه بچسبانند، تراکت توزیع کنند و صدها کار دانشجویی دیگر. اما بررسی‌های سازمانی نشان داده است کارکنان در درجه اول به احترام و امنیت شغلی توجه دارند و مبلغ دستمزد از نظر آنان مساله بعدی است. در واقع شاید یک دانشجو که نیاز مالی را بیشتر حس می‌کند، برای پول هر کاری بکند، اما کافی است کمی تامین شود، آنگاه قطعا رویکرد منطقی‌تری را در پیش خواهد گرفت.
در دوران تحصیل وقت کافی دارید که به این سه انگیزاننده فکر کنید. اما نکته کلیدی آن است که در ابتدای دانشگاه همه توجه دانشجو ناخواسته به پول معطوف است اما این همهٔ واقعیت نیست.

Skip to content