logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

دوره‌های مدرسه مجازی دانشجویانه

انجمن علمی دانشجویی

توانمندسازی دانشجویان (مقدماتی)

ثبت‌نام
بیدارشدن

کارگاه صبح سپید و رویای شبانه

ثبت‌نام
کارگاه رفتارشناسی دیسک

کارگاه رفتارشناسی دیسک

۲۰۰,۰۰۰
کارگاه آموزش انگلیسی

کارگاه آموزش انگلیسی با تکنیک داستان‌پردازی

اشتراک ماهانه ۱۰۰ هزار تومان

رایگان
ماراتن توانمندسازی دانشجویانه

کارگاه آشنایی با ماراتن توانمندسازی

Skip to content