لوگوی دانشجویانه

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

دوره‌های مدرسه مجازی دانشجویانه

Free
انجمن علمی دانشجویی

توانمندسازی دانشجویان نوورود

ثبت‌نام
بیدارشدن

کارگاه صبح سپید و رویای شبانه

ثبت‌نام
کارگاه رفتارشناسی دیسک

کارگاه رفتارشناسی دیسک

۱۰۰/ماه
کارگاه آموزش انگلیسی

کارگاه آموزش انگلیسی با تکنیک داستان‌پردازی

اشتراک ماهانه ۱۰۰ هزار تومان

رایگان
ماراتن توانمندسازی دانشجویانه

کارگاه آشنایی با ماراتن توانمندسازی

اسکرول به بالا