دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 
خانه » محصولات

محصولات

دورهٔ توانمندسازی مقدماتی ۳۰ ساعته

دورهٔ دانشجوی برتر

دورهٔ جامع دانشجوی برتر

ماراتن توانمندسازی دانشجویانه

دورهٔ جامع ماراتن توانمندسازی

کتاب رازهای تبدیل کرم خاکی به اژدها

کتاب رازهای تبدیل کرم خاکی به اژدها

دوره آنلاین زبان انگلیسی

دوره آنلاین زبان انگلیسی

یک داستان بلند که به شما انگلیسی یاد می‌دهد

کارگاه رفتارشناسی دیسک

کارگاه رفتارشناسی دیسک

نمودار میانگین پیشرفت

سند محاسبه میانگین پیشرفت

نمونه محاسبه درصد تحقق اهداف

سند محاسبه درصد تحقق اهداف

اسکرول به بالا