لوگوی دانشجویانه

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

معرفی توانمندسازی نوین دانشگاهی، معرفی کتاب «رازهای تبدیل کرم خاکی به اژدها» و تبیین ویژگی‌های طرح توانمندسازی دانشجویانه در دانشگاه فردوسی مشهد در مورخه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ در دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. 

 

دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد
دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد
اسکرول به بالا