دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

اولین سمینار تبیین توانمندسازی نوین دانشجویی ومعرفی طرح توانمندسازی دانشجویانه در دانشگاه فردوسی مشهد، در ۵ آذر ۹۸ در دانشکده ادبیات این دانشگاه برگزار شد. در این سمینار که با حضور جناب آقای محمدخانی، مدیر آموزش دانشکده ادبیات برگزار شد، مبانی توانمندسازی تشریح شد و در پایان طرح توانمندسازی دانشجویانه معرفی گردید.

 

 

 

 

سمینار دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد
سمینار دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد
سمینار دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد
سمینار دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد
سمینار دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد
سمینار دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد
اسکرول به بالا