لوگوی دانشجویانه

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

با هدف آشناسازی دانشجویان علاقمند به پروژه توانمندسازی دانشجویانه، برگزاری سمینار آموزشی مقدماتی معرفی طرح در دانشگاه فردوسی مشهد برنامه‌ریزی شد. در این راستا، خبر برگزاری سمینار مقدماتی در وب‌گاه دانشگاه فردوسی منتشر شد.

 

 

خبر فعالیت در مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه فردوسی مشهد
خبر فعالیت در مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه فردوسی مشهد
اسکرول به بالا